Enhancing cartilage repair with optimized supramolecular hydrogel-based scaffold and pulsed electromagnetic field

October 12, 2022 Yucong Li 1, Linlong Li 1, Ye Li 1 2, Lu Feng 1, Bin Wang 3, Ming Wang 1, Haixing Wang 1, Meiling Zhu 4, Yongkang Yang 1, Erik I Waldorff 5, Nianli Zhang 5, Ingmar Viohl 5, Sien Lin 1, Liming Bian 6, Wayne Yuk-Wai Lee 1 7, Gang Li 1 …

Enhancing cartilage repair with optimized supramolecular hydrogel-based scaffold and pulsed electromagnetic field Read More »